شڪوفــــــــــہ ے ✐ قلــــــــم ✐ بهشــــــــتے

פرفــــــاے صــــــاבقانـہ بـہ روایـت בل

פرفــــــاے صــــــاבقانـہ بـہ روایـت בل

شڪوفــــــــــہ ے ✐ قلــــــــم ✐ بهشــــــــتے

بـہ ناҐ פֿـבایـــــے ڪـہ جــــــاלּ میבهב
تــــــواלּ و رواלּ و جـــــــهاלּ میבهב
פֿـבایـــــے ڪـہ هستش،حیــات مלּ است
بـہ هر ذرـہ برگـــــش نبــــات مלּ است
__________________________________
بسم الله الرحمن الرحیم

مینویسم درباه اعتقاداتی که دوستشون دارم
مینویسم از دغدغه ها و دلتنگی هام
مینویسم از آرزوهام
.
.
مینویسم تا بماند یادگار
صفحه ای بر دفتر این روزگار

این بیت رو فی البداهه گفتم(>‿◠)✌

قفسه قلم نوشت
آخرین قلم نوشت
  • ۲۳ فروردين ۹۳ ، ۲۳:۰۰ غرور
آخرین قلم نوشت همسفران
  • ۲۱ آبان ۹۳، ۱۱:۵۰ - ₪بنـت الهـدی₪ عکس عالی
  • ۳ مهر ۹۳، ۱۹:۲۵ - وخدایی که دراین نزدیکیست ..! زیارت قبول

به نام خدا.......سلام.........
قبل بیست سالگی یکی دیگه بودم الان یه آدم دیگه!!
پوست اندازی کردم!
خوشحالم عوض شدم چون راهمو پیدا کردم
وازاین خوشحال ترم چون از بین راه بد و خوب، راه خوب رو پیداکردم
حداقل خودم از خودم راضی ام
راضی بودن نه به معنای( ازخودراضی)،به این معنا که بین گذشته و آینده ات
پلی هست که وقتی برمیگردی و بهش فکر میکنی، احساس رضایت داری
ازخدا میخوام که هیچ وقت منو به حال خودم رها نکنه!